Opatření a nařízení

 • Počet návštěvníků je omezen na 200 lidí
 • S ohledem na omezení počtu lidí je nutné provést rezervaci:
  • na e-mailové adrese rezervace@mffstrasnice.cz
 • Na základě vyplněného formuláře nebo zaslaného e-mailu budou poskytnuty údaje pro zaplacení vstupného 150 Kč
 • Po zaplacení vstupného bude rezervace potvrzena
 • U vstupu do zahrady Trmalovy vily bude kontrolováno:
  • potvrzení o rezervaci,
  • negativní test na coronavirus ne starší než 72 hodin nebo
  • potvrzení o dokončeném očkování druhou dávkou nebo
  • potvrzení o absolvování nemoci v posledních třech měsících
 • V závislosti na aktuálních opatřebí buďte vybavení rouškou

Zpět